Đang ở nhà chung cư có phải đóng thuế nhà đất không?

nha-chung-cu-co-phai-dong-thue-dat-khong

Người mua nhà chung cư hiện nay có phải trực tiếp đóng thuế đất không? Đây là câu hỏi của rất nhiều quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu căn hộ chung cư còn đang băn khoăn chưa hiểu về cách tính thuế đất đối với nhà chung cư hiện nay. Dưới đây Chungcuhanoixanh gửi tới anh chị một số thông tin về cách tính thuế cụ thể của một căn hộ chung cư mà bạn có thể tham khảo.

Có phải đóng thuế sử dụng đất khi ở chung cư không?

Hiện nay, người mua sở hữu căn hộ chung cư không chỉ có quyền sở hữu đối với căn hộ của mình mà còn có quyền sử dụng đất đối với các diện tích sau:

  • Diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư;
  • Diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng, tiện ích bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho người sử dụng căn hộ chung cư.
  • Diện tích làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà;

nha-chung-cu-co-phai-dong-thue-dat-khong

Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, cụ thể như sau:

“Diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là căn hộ) bao gồm diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý, sử dụng theo dự án đầu tư”.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng thu tiền sử dụng đất được Nhà nước giao đất để sử dụng vào bao gồm: “Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.”

Như vậy, có thể hiểu ngắn gọn như sau: Người mua nhà chung cư hiện nay không phải trực tiếp nộp tiền thuế đất cho Cơ quan thuế mà Chủ đầu tư của dự án mới phải nộp tiền thuế đất trực tiếp. Sau đó, khi tính toán giá bán căn hộ chung cư, Chủ đầu tư sẽ phải tính toán giá bán dựa trên giá trị của căn hộ và tiền sử dụng đất được phân bổ cho các căn hộ. Vì vậy chungcuhanoixanh kết luận, thông thường giá bán căn hộ đã bao gồm tiền thuế sử dụng đất.

chung-cu-co-phai-dong-thue-dat

Cách tính thuế sử dụng đất đối với căn hộ chung cư

Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 76/2014/TT-BTC đã hướng dẫn “ Đối với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng như sau:
  • Hệ số phân bổ được xác định bằng tỉ lệ giữa diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng.
  • Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng để tính hệ số phân bổ ”.

Trong đó lưu ý đối với cách thức xác định phân bổ tầng hầm như sau: 

  • Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì diện tích các tầng hầm được phân bổ đều cho các đối tượng sử dụng nhà.
  • Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích các tầng hầm được phân bổ để tính thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là chủ đầu tư.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN