QUẬN TÂY HỒ

QUẬN TÂY HỒ

Chung cư IA 20 Ciputra Suất Ngoại Giao Từ 18,5 tr/m2

CHUNG CƯ IA20 CIPUTRA HÀ NỘI – NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CẤP CAO VP CHÍNH PHỦ – VP CHỦ TỊCH – BỘ NGOẠI GIAO – HỌC VIỆN CẢNH SÁT