Từ ngữ cần hiểu chính xác trong hợp đồng mua bán

soi-ky-hop-dong-mua-ban-chung-cu

Căn Hộ” là  một  căn hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép  kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc Nhà Chung Cư do chủ đầu tư đầu tư xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

“Nhà Chung Cư” là toàn bộ nhà chung cư có căn hộ mua bán do Công ty …. làm chủ đầu tư,  bao  gồm  các  căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại…. và các công trình tiện ích chung của tòa nhà chung cư, kể cả phần khuôn viên (nếu có); được xây dựng tại vị trí…. thuộc dự án “Xây dựng nhà ở cao tầng tại lô CT21B khu đô thị mới Việt Hưng” phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

“Hợp Đồng” là hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này và toàn bộ các phụ lục đính  kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng;

“Giá Bán Căn Hộ” là tổng số tiền bán Căn Hộ được xác định tại Điều 3 của Hợp Đồng;

“Bảo Hành Nhà Ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong  khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng;

Xem thêm :  >> Nên mua chung cư hay mua nhà riêng <<

ke-hoach-mua-nha-1

MỤC LỤC

Diện tích căn hộ

“Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích  ban  công,  lô  gia  (nếu  có) gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công  có  phần diện  tích  tường  chung   thì tính từ mép trong  của  tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt;

“Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ;

Bài đã đăng :>> Chi phí phát sinh khi mua nhà- kinh nghiệm từ chuyên gia <<

Chung-cu-Berriver-Long-Bien-13

Phần sở hữu chung, sở hữu riêng

“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn  Hộ và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ như được quy định tại Điều 11.1 của Hợp Đồng này;

“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Nhà Chung Cư nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hộ như được quy định tại Điều 11.2 của Hợp Đồng này. Để làm rõ, Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán bao gồm (i) phần diện tích sử dụng riêng của Bên Bán được tính theo kích thước thông thủy theo nguyên tắc tương tự cách tính Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ và (ii) các trang thiết bị sử dụng riêng gắn  với phần diện tích này.

“Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật nhà ở và được Các Bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11.3 của Hợp Đồng này;

Có thể bạn quan tâm : >> 5 cách tiết kiệm tiền mua nhà chung cư trong 3 năm <<

Nội quy sử dụng, Kinh phí bảo trì, Quản lý tòa nhà

“Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được đính kèm theo Phụ lục 6 của Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Chủ Đầu Tư sửa đổi, bổ sung (trong trường hợp chưa đủ điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư) hoặc được Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;

“Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư” là khoản tiền 2% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản tiền lãi phát sinh và các khoản thu khác (nếu có) mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên phần diện tích thuộc sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Nhà Chung Cư;

“Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, bao gồm việc quản lý, vận hành nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường;

“Bảo Trì Nhà Chung Cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ,  sửa chữa đột xuất Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung thuộc Nhà Chung Cư nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư;

“Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Nhà Chung Cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;

Bài đã đăng : Danh sách luật để căn cứ làm hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Sổ hồng nhà chung cư

“Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua căn hộ theo quy định của pháp luật đất đai;

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong Hợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trên đây là toàn bộ định nghĩa về các từ ngữ liên quan tới tính pháp lý khi bạn mua chung cư.

Từ khóa liên quan: bản nội quy nhà chung cư, bảo hành nhà ở, căn hộ, diện tích căn hộ, diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ, giá bán căn hộ, hợp đồng, nhà chung cư, phần sở hữu riêng của bên bán, phần sở hữu riêng của bên mua